Testen die kunnen aantonen dat je Corona hebt

Testen die kunnen aantonen dat je Corona hebt

Heb je het vermoeden dat je Corona hebt? Dan wordt aangeraden om je zo spoedig mogelijk te laten testen. Door de overheid worden hiervoor een PCR-test en een tweetal Corona Sneltesten gebruikt. Wordt er een Corona Sneltest gebruikt? Dan is de wachttijd kort en weet men snel de uitslag. Helaas zijn niet alle testen voor iedereen geschikt. Bovendien verschilt de betrouwbaarheid van een test per situatie.

De PCR test

De drie letters PCR staan voor Polymerase Chain Reaction. Bij deze test wordt met een wattenstaafje neus- en keel slijm afgenomen. Vervolgens wordt dit wattenstaafje naar een laboratorium gestuurd. In het laboratorium wordt onderzocht of er in het afgenomen slijm genetisch materiaal van het Coronavirus aanwezig is. Het kan enkele dagen duren tot de uitslag bekend is. Deze zeer nauwkeurige test is geschikt om te gebruiken bij mensen met klachten en bij mensen zonder klachten.

De sneltest

Corona Sneltesten geven uiteraard heel snel een uitslag. Deze testen zijn echter wel minder gevoelig dan een reguliere PCR-test. Bovendien kunnen niet alle door de GGD gebruikte testen door iedere doelgroep worden gebruikt. Door de GGD worden twee soorten Corona Sneltesten gebruikt.

●     LAMP-test. Deze Corona Sneltest lijkt erg op de PCR-test. Er worden bij deze test minder stappen doorlopen dan bij een PCR-test. Omdat er minder stappen worden doorlopen is de uitslag van deze test sneller bekend. Deze Corona Sneltest heeft als voordeel dat de test even gevoelig is als een PCR-test. Ook deze test kan daarom gebruikt worden bij mensen met klachten en bij mensen zonder klachten.

●     Antigeen Sneltest. Door deze test worden viruseiwitten in neus- en keel slijm aangetoond. Ook bij deze Corona Sneltest is de uitslag snel bekend. Nadeel van een antigeen sneltest is dat deze test minder gevoelig is dan de reeds genoemde testen. Daarom is een antigeen sneltest vooral geschikt voor mensen die klachten hebben. Bij mensen zonder klachten die, omdat ze bijvoorbeeld in een drukke omgeving zijn geweest, risico hebben gelopen op een besmetting is de betrouwbaarheid van deze test minder groot. Iemand met een negatieve uitslag kan het virus dus toch een kleine hoeveelheid virus in zijn lichaam hebben.

Betrouwbaarheid van Corona Sneltesten wordt gecontroleerd

Uiteraard gebruikt de GGD uitsluitend Corona Testen die zijn gecontroleerd wat betreft betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid van de in Nederland gebruikte Corona Sneltesten wordt uitgezocht door de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) en het RIVM. Zij bepalen hoe betrouwbaar een Corona Sneltest is. Uiteraard wordt een Corona Sneltest pas na grondig onderzoek goedgekeurd. Deze testen moeten immers niet alleen snel zijn. Ze moeten ook voldoende zekerheid geven.